ÖKO-TEX ® je medzinárodný certifikačný systém pre kontrolu textílií, ktoré sú a musia byť vyrobené výhradne len z nezávadných materiálov. Tento systém bol vyvinutý už v roku 1992 a pre užívateľov znamená garanciu kvality a nezávadnosti.

Certifikát OEKO-TEX STANDARD 100

Produkty s označením ÖKO-TEX Standard 100

Každý výrobok a materiál nesúci toto označenie je testovaný nezávislou testovacou asociáciou, ktorú tvorí 17 ústavov s pobočkami po celom svete. Testovacie kritériá sú neustále aktualizované a sprísňované na základe najnovších vedeckých poznatkov na celosvetovej úrovni. Vďaka mnohoročným skúsenostiam prispieva ÖKO-TEX Standard 100 k vysokej a efektívnej bezpečnosti výrobkov. Skúšobné kritériá a limity v mnohých prípadoch výrazne presahujú platné národné aj medzinárodné normy. V širšom kontexte potom pravidelné audity zabezpečujú celosvetové povedomie o zodpovednom používaní chemických látok.

Skúšobná kritériá pre testované textílie

Pri výrobkoch, respektíve vzoriek textílií, sa testuje hodnota pH, ďalej sa skúma možný obsah pesticídov, formaldehydu, ťažkých kovov, konzervačných látok a podobne. V použitých farbivách sa preskúmava možná prítomnosť karcinogénnych a alergénnych zložiek. Jednotlivé testy ÖKO-TEX ® pre škodlivé látky sú založené na príslušnom účele textílií a materiálov. Čím intenzívnejšie je kontakt s pokožkou, tým prísnejšie sú ekologické požiadavky, ktoré treba dodržiavať.

Produkty s označením MADE IN GREEN

Výrobky označené značkou MADE IN GREEN spĺňajú kritériá získania certifikátu Standard 100 a zároveň boli vyrobené v zariadeniach s certifikáciou STeP. Tento certifikát zaručuje, že výrobok bol vyrobený udržateľnými postupmi za sociálne zodpovedných pracovných podmienok. Každý výrobok označený MADE IN GREEN možno vysledovať pomocou jedinečného ID produktu, alebo QR kódu, uvedeného na štítku na stránkach www.madeingreen.com